Biệt thự the manor center Park;

GIỚI THIỆU VỀ HUYỆN THANH OAI

   Thanh Oai là một huyện nằm ở phía nam thành phố Hà Nội, có vị trí địa lý phía bắc và phía tây bắc giáp quận Hà Đông với ranh giới là Sông Nhuệ; Phía tây giáp huyện Chương Mỹ với ranh giới là Sông Đáy; Phía đông giáp huyện Thường Tín.

   Huyện Thanh Oai có 21 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Kim Bài và 20 xã: Bích Hòa, Bình Minh, Cao Dương, Cao Viên, Cự Khê, Dân Hòa, Đỗ Động, Hồng Dương, Kim An, Kim Thư, Liên Châu, Mỹ Hưng, Phương Trung, Tam Hưng, Tân Ước, Thanh Cao, Thanh Mai, Thanh Thùy, Thanh Văn, Xuân Dương.

  

xem thêm

Thị trấn Kim Bài

Xã Bích Hòa

Xã Bình Minh

Xã Cao Dương

Xã Cao Viện

Xã Cự Khê

Xã Dân Hòa

Xã Đỗ Động

Xã Hồng Dương

Xã Kim An

Xã Kim Thư

Xã Mỹ Hưng

Xã Phương Trung

Xã Tam Hưng

Xã Tân Ước

Xã Thanh Cao

Xã Thanh Mai

Xã Thanh Thùy

Xã Thanh Văn

Xã Xuân Dương

Xã Liên Châu

DỰ ÁN CHUNG CƯ THƯƠNG MẠI